Steeds meer doden door verkeerd gebruik ‘onrustbanden’

nieuws

Verkeerd gebruik van zogenaamde onrustbanden is steeds vaker de oorzaak van ongelukken in de gezondheidszorg. Het afgelopen jaar gebeurde er zeker acht ongelukken met de banden die gebruikt worden om patiënten in bedwang te houden. In zeven gevallen stierf de patiënt daarbij. Dat is een stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. In de meeste gevallen gaat het om ‘vermijdbare fouten’.

Dat blijkt uit een rondschrijven van de Inspectie van de Gezondheidszorg. De Inspectie gaat strenger toezien op juist gebruik van de banden, die in de wandelgangen fixatiebanden worden genoemd. Instellingen zijn voortaan verplicht ongelukken te melden en in die gevallen zelf een onderzoek in te stellen. Uit zo’n onderzoek moet onder andere blijken wat de betreffende instelling gaat doen om herhaling te voorkomen. De Inspectie zal het zelfonderzoek vervolgens controleren en eventueel een klacht indienen tegen de verantwoordelijke arts of verpleger. De Inspectie waarschuwde al eerder voor de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van fixatiebanden. Desondanks steeg het aantal ongelukken.

Uit onderzoek is gebleken dat zorgverleners en leidinggevenden onvoldoende op de hoogte zijn van de risico’s die zijn verbonden met het gebruik van fixatiebanden. Bovendien weten zij vaak niet goed hoe ze de banden veilig kunnen gebruiken. Ook bij de aankoop van materiaal gaan het mis, aangeschafte banden passen vaak niet goed bij de bedden die in de zorginstelling worden gebruikt. Regelmatig ontbreken in het dossier van een patiënt specifieke aanwijzingen omtrent het gebruik van de banden. Daarnaast is er vaak geen mes of schaar aanwezig in het geval van noodsituaties. Het gebruik van de banden wordt niet kritisch genoeg geëvalueerd.

De inspectie eist van zorginstellingen dat ze passende maatregelen nemen om incidenten te voorkomen. De fixatiebanden moeten alleen gebruikt worden als het echt niet anders kan. Het gebruik moet bovendien zorgvuldig vastgelegd worden, zowel in algemene regels als in patiëntendossiers. Duidelijke Nederlandstalige handleidingen dienen beschikbaar te zijn voor het aangeschafte materiaal. Het materiaal dient regelmatig te worden gecontroleerd en te passen bij de in de instelling aanwezige bedden. Alleen personeel dat daarvoor een cursus heeft gekregen mag de banden gebruiken. Als de patiënt in de knel raakt, moet er een mes of een schaar aanwezig zijn zodat de banden snel doorgesneden kunnen worden.

In aanvulling op haar rondschrijven is de Inspectie de campagne Zorg voor vrijheid gestart. De
campagne is er op gericht vrijheidsbeperking binnen de gezondheidszorg terug te dringen. Deskundig personeel, afstemming van de zorg op de individuele behoeften van de cliënt, een rustige en veilige leefomgeving en een gevarieerd aanbod van dagbesteding maken fixatie en afzondering in de geestelijke gezondheidszorg overbodig, zo toont wetenschappelijk onderzoek volgens de Inspectie aan. Eind oktober presenteert de Inspectie een eigen onderzoek naar alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Bekijk de site van de campagne Zorg voor vrijheid: zorgvoorvrijheid.nl

((Lees ook het artikel over dit onderwerp in de Telegraaf, Vastbinden in zorg eist 7 doden. Dat artikel heeft het vooral over de doden, ik heb geprobeerd duidelijk te maken wat de Inspectie doet om meer doden te voorkomen. Zij gebruiken de term ‘onrustbanden’ niet, maar hebben het over ‘vastbinden’. Dat is wellicht duidelijker.))

Tags:

2 Comments

  1. daniel says:

    ja maar hoe gaan die patienten dan dood? brand?

  2. goede vraag. ze vallen uit hun bed en blijven dan in de banden hangen. meestal komen ze om door verstikking

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>