Groene stroom vaak grijs

nieuws

Dat circa 2,5 miljoen Nederlandse gezinnen in hun huis milieuvriendelijke groene stroom gebruiken, draagt niet bij tot een grotere productie van groene stroom. Het systeem dat de productie van groene stroom moet koppelen aan de vraag, werkt niet goed, zo beweert PvdA-Europarlementarier Dorette Corbey.

“De certificaten voor groene stroom zijn onderdeel van een nepsysteem. Er wordt geen kuub groene stroom extra door geproduceerd en dat weten de energiebedrijven ook”, aldus PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey, die in het Europees Parlement pleit voor een beter systeem.

Waarom bestaat er eigenlijk zo’n certificaten systeem? De vraag naar groene stroom overstijgt het aanbod in Nederland. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen kopen energiebedrijven zogenaamde groencertificaten in het buitenland. Deze groencertificaten worden uitgegeven aan bedrijven die groene stroom produceren, bijvoorbeeld Scandinavische waterkrachtcentrales. Wanneer een bedrijf groene stroom levert aan een huishouden levert het de groencertificaten weer in.

Omdat het aanbod van groene stroom in Scandinavische landen veel groter is dan de vraag, hebben bedrijven in deze landen certificaten over. Zij verkopen die certificaten aan energiebedrijven in landen als Nederland. Wanneer een Nederlands gezin dus groene stroom koopt, koopt zij in feite een certificaat dat staat voor stroom die bijvoorbeeld in Zweden is opgewekt. Zo draagt het gezin indirect bij aan de productie van groene stroom.

Het groencertificaten systeem blijkt echter op een aantal fronten niet goed te werken. Het Europese aanbod van groene stroom overstijgt de vraag zozeer dat de certificaten zeer goedkoop zijn. Het levert de bedrijven te weinig geld op om te investeren in de productie van groene stroom. Daardoor wordt verreweg de meest groene stroom opgewekt door bestaande centrales die toch wel stroom produceren, of zij nu onder het certificatensysteem vallen of niet. Er worden weinig nieuwe groene centrales bijgebouwd.

Er is echter een fundamenteler probleem. In sommige landen krijgen bedrijven certificaten wanneer zij groene stroom produceren, maar hoeven die vervolgens niet in te leveren wanneer ze groene stroom verkopen aan afnemers. Zij houden dus certificaten over en verkopen deze aan het buitenland. Deze certificaten staan voor groene stroom die al een keer geleverd is.

Corbey wil het systeem zo aanpassen dat consumenten ook echt bijdragen aan duurzame energie wanneer zij groene stroom kopen. Zij denkt dat het verbeterde systeem niet tot een prijsverhoging hoeft te leiden, zo staat op haar blog te lezen.

((Dit artikel is gebaseerd op een artikel in de Telegraaf, ‘Groene stroom is oplichting’. Het is een poging op basis van dezelfde informatie een artikel te schrijven dat informatief is en recht doet aan de feiten. Zie ook Groene Stroom ligt toch Genuanceerder))

Tags: ,

4 Comments

 1. daniel says:

  Nu ja dat met die certificaten die niet worden ingeleverd, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar er is in Zweden gewoon een overproducite, dus ja, dan verkiopen ze het voor een prikkie in NL. Ik zou de titel “Groene stroom mag best wel wat groener” hebben gebruikt.

 2. maar jij bent dan ook als nuclear campainer bij Wise niet echt neutraal in deze kwestie 😉

  dat van die overproductie klopt. is ook legaal om die te verkopen. maar dit leidt niet tot een impuls om meer groene stroom te produceren. stroom wordt toch wel geproduceerd en verkocht. maar die certificaten hangen juist samen met subsidies. die subsidies zijn bedoeld als impuls.

 3. over die dubbele verkoop van certificaten:

  “Er is bovendien vaak sprake van dubbeltelling. Het groencertificaat wordt in Nederland verkocht als groene stroom terwijl het in het land waar de stroom wordt opgewekt ook nog vaak gewoon meetelt als groene stroom. Het is dus niet overdreven te stellen dat er sprake is van nepgroene stroom.” Dorette Corbey [1]

 4. daniel says:

  Ja, er zijn situaties bekend waar dat gebeurd, maar waar Corbey op doelt is dat de in zeden geproduceerde groene stroom in NL wordt verkocht maar meetelt voor de Zweedse “Europese” duurzame energie verplichting (20% in 2020), en dus niet voor de Nederlandse.

  Oftewel, brave burgers in NL betalen voor de Zweedse verplichting, en niemand houdt zich er mee bezig hoe Nederland haar hernieuwbare energie doelstelling gaat halen.

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>