one point 0

Uncategorized

Hoewel alle mensen, handelingen en objecten in onze maatschappij zijn doordrongen van technologie, blijkt de verregaandheid van deze doordringing zelden uit films, hoewel de film bij uitstek een kunstvorm is die in haar totstandkoming zelf is doordrongen van de meest actuele technologie. Zonder technologie geen film. Niet dat er geen technologische artefacten voorkomen in films. Auto's, pc's telefoons spelen niet te onderschatten rollen in veel films. Echter, de technologie is altijd zo afbakend, netjes binnen zijn grenzend blijvend. Technologisch artefacten zijn over het algemeen het gereedschap voor de held om zijn of haar missie te voltooien, bij uitzondering is het (een deel van) het strijdperk (War Games) of zelfs een handelend persoon (Terminator). Zeer zelden echter is technologie een essentieel onderdeel van de gehele sfeer van de film. Zelden is technologie vies en vaag. Zelden lijkt het alles te penetreren wat te zien valt. Zelden zijn de grenzen tussen technologische artefacten en andere artefacten, biologisch van aard of anderszins, onduidelijk. Niet zelden dus wordt de kijker een droom voorgeschoteld van schone, duidelijk afgebakende en als zodanige te herkennen technologie, terwijl het nu juist de rol is van de kunsten, niet alleen van de filmkunst, om deze droom te doorbreken en de kijker de ingewanden te tonen van onze samenleving, ingewanden die op hun eigen manier ongelooflijk mooi kunnen zijn. Er zijn mij slechts enkele films bekend die deze plicht serieus nemen (Manga's uitgezonderd). One point 0 is er zo één.

Ander films die op een of ander manier aan bovenstaande plicht voldoen zijn: eXistenZ, The Matrix (jazeker, niet in de matrix-wereld, maar daarbuiten), Brazil, Pi, Tuvalu, City of the lost children.

Tags:

One Comment

  1. […] Robert Buzink – Journal een digitale poging tot orde die in het analoge ver te zoeken is « one point 0 • Liefde – De wereld als markt en strijd (Houellebecq) » Syriana (2005) […]

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>