Ten strijde!

Uncategorized

Ik probeer nu al een klein jaar elke jongedame die ik tegenkom aan te zetten tot de derde feministische revolutie. Dit doe ik allang niet meer om mijn kansen op voortplanting te vergroten. Ik breng het wel als een grapje of als iets wat een grapje zou kunnen zijn, maar stiekum hoop ik dat ik in een of meerdere van die onfortuinlijke jongedames een vonkje activisme kan doen ontbranden. Een ijdele hoop in deze tijden, zuchten oude mannen. Vrouwen zijn tevreden. Als ik iets haat zijn het wel tevreden vrouwen. Tevreden vrouwen worden dik en dikke vrouwen raken ontevreden en ik blijf hopen dat ik het nog mag meemaken, de derde revolutie. Heel veel is er nog niet veranderd, de mannelijke blik blijft alomtegenwoordig, anorexia tiert welig en als je het aandurft academisch opgeleide vrouwen te daten dan liggen ze voor het oprapen.In wezen ben ik een cynicus. De dramatische ironie van een robert (-man) die onschuldige jongedames aanzet tot de derde feministische revolutie ontgaat mij niet. Ook de zuiver persoonlijke drijfveer achter mijn polemiek tracht ik niet te verdringen. Ik behoor nu eenmaal tot dat kleine percentage academisch opgeleide mannen dat machtige vrouwen wel lekker vindt. Leve de revolutie.

De meeste mannen echter proberen te redden wat er te redden valt. Om hun machtspositie te handhaven zetten zij niet zelden de wetenschap in. In toespraken van machtige mannen komt uit allerlei feiten naar voren en is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vaak is dan ook nog gebleken dat deze verschillen biologisch van aard zijn en is er dus weinig tegen in te brengen. Tegenstanders gebruiken over het algemeen even slecht argumenten en voor je het weet ontstaat er een discussie over verschillen tussen gemiddelde mannen en gemiddelde vrouwen.

Wat beseft moet worden is dat zogenaamde feiten ingezet worden in een discussie. Wanneer Lawrence Summers dus beweert dat vrouwen gemiddeld minder goed zijn in wetenschap, dan doet hij dit om te verklaren waarom er minder vrouwen wetenschap bedrijven. Wanneer dit deels biologisch en dus onveranderbaar is kan hij er deels niets aan doen en hoeft hij er ook niets aan te doen en blijft alles bij het oude. Dat alles bij het oude moet blijven is zijn standpunt, niet de conclusie uit langdurig wetenschappelijk onderzoek. Het biologische onderscheidt tussen man en vrouw onderbouwt zijn standpunt en daarom begint hij daarover. Dat alles moet veranderen en er evenveel vrouwen op de universiteit moeten zijn als mannen is mijn standpunt en ik ben te cynisch om daar bijpassend wetenschappelijk onderzoek bij te zoeken. Wel wil ik een tweetal bedenkingen met u delen die betrekking hebben op het verschil tussen man en vrouw.

1. Ten eerste zou ik willen opperen dat het biologische verschil tussen gemiddelde mannen en gemiddelde vrouwen oninteressant is. Waarom zou iemand de mensheid in twee groepen willen opdelen en daar allerlei conclusies aanhangen wanneer het niet om machtsuitoefening van de enen groep over de andere gaat. Slechts min of meer absolute verschillen zijn bruikbaar. Wanneer je beweert dat vrouwen (mensen met vagina) een grote kans hebben om zwanger te kunnen worden en mannen (mensen met een piemel) absoluut niet, heeft dat voorspellende waarde. Elke uitspraak over gemiddelde mensen dient terzijde te worden geschoven. Neem nu de uitspraak dat zes van de tien mannen een mannelijk brein hebben, twee een gebalanceerd brein en twee een vrouwelijk brein. Wat hebben we aan zo een uitspraak? Waneer niet (bijna) alle mannen een mannelijk brein hebben, waarom noemen we dat brein dan in godsnaam mannelijk? De distributie over een populatie van breinen die we mannelijk noemen is misschien interessant maar de opdeling geen piemel, wel piemel voegt daar niets aan toe. Zo is het ook met alle andere zogenaamd mannelijke en zogenaamd vrouwelijk eigenschappen. Zolang ze niet een min of meer absoluut verschil veroorzaken tussen mannen en vrouwen is de opdeling van mensen in deze twee groepen oninteressant. Veeleer zou je per individu kunnen kijken in hoeverre deze voldoet aan deze eigenschap (verglijdende schaal) en dit correleren aan scores op de verglijdende schalen van andere eigenschappen. We komen dan uit bij het kruispuntdenken, een van de recentere ontwikkelingen binnen de genderstudies.

2. De maatschappij is een gevangenis. Er geldt, zoals in elke gevangenis, dat hoe beter je er thuis bent, hoe aangenamer je verblijf er wordt. Onze gevangenis is ingericht door en voor mannen (mensen die niet zwanger worden) en door en voor mensen met eigenschappen die we met een, zo zou ik willen bepleiten, ouderwetse term mannelijk noemen. Mannen nemen de inrichting van de gevangenis als absoluut en voeren biologische verschillen tussen twee groepen gevangenen aan om het succes van de een en het falen van de ander te verklaren. Het is alsof er gevangenen met blauwe overals zijn en gevangenen met rode overals. De hele gevangenis is blauw geverfd behalve het poetshok en de keuken. De roden mogen hun overal niet inwisselen voor een blauwe. Niemand die er ooit op komt om de rest van de fabriek rood te verfen. Of paars van mijn part. Of om dat hele debiele systeem van twee soorten overals �berhaupt af te schaffen en naakt en vrij over de wereld te huppelen. Ahum.
Neem nu het begrip achievement. Mannen achieven meer dan vrouwen. Ze doen dat per definitie, meneer. Alles wat mensen met een piemel bereiken is achievement en alles wat mensen zonder bereiken is schattig of een leuke hobby.

Het is wat mij betreft nog altijd tijd dat cursussen bloemenschikken wordt ingeruild voor militaire trainingskampen en dat alle mensen zonder piemel en alle mensen met piemel die eigenschappen bezitten die van oudsher worden toegeschreven aan mensen zonder piemel en alle ander mensen die niets beters te doen hebben een nieuwe gezamenlijke hobby nemen: De derde feministische revolutie.

Tags:

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>