commodificatie van vrijheid

column

In de eeuwige strijd van het individu met de staat en onder invloed van het immer voortschrijdende geloof dat het marktmechanisme op alles van toepassing is, heb ik besloten mijn persoonlijke vrijheid te commodificeren. Ik zal nimmer terugdeinzen voor een daad die mijn hart mij ingeeft of zelfs voor een toevallige neiging, uit hoofde van de geldelijke bestraffing die de volvoering van die daad of neiging tot gevolg kan hebben. ik zal zonder spijt en met veel retoriek aan de geldelijke bestraffing voldoen. In de bedoelde retoriek zal nimmer sprake zijn van tekenen van kleinburgerlijke zuinigheid. Vrijheid kan nooit te duur zijn.

Op deze wijze zal ik mij aan het systeem van beboeting ontrekken. Ik wordt niet bestraft, nee, ik koop een dienst van de overheid. Ik ben geabonneerd op vrijheid. Ik wordt niet boos wanneer ik één op de vijfhonderd keer dat ik door rood licht rijd (na natuurlijk goed naar links en rechts gekeken te hebben) beboet wordt. Ik verwacht niet anders. Sterker nog, het doet mij een plezier. Het overmaken van het abonnementsgeld doet mij met een voldane glimlach denken aan hetgeen wat ik voor terugkrijg: een portie onbetaalbare vrijheid.

Tags: , , ,

2 Comments

  1. janp°°t says:

    man gij schrijft goed!
    succes ermee

  2. janp°°t says:

    maar ik vind wel:
    teveel relativeren is een dooddoener

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>